Close
10-23

What Makes Unicoine So Popular?

On the 17th, Bloomberg News interviewed FTX CEO Sam Bankman-Fried and FTX President Brett Harrison. The content mentioned the crypto industry, stable currencies, and other regulatory issues.

10-14

Dragon Mainland - Potential chain game for both playing and earning

With the popularity of Axie Infinity, the term blockchain game has continuously appear in everyone's vision. Axie Infinity's game revenue has surpassed the current most popular centralized mobile game "Glory of the King", with monthly revenue exceeding 300 million US dollars, such mind-boggling data also successfully made Axie draw the public’s attention. Many non-game users have focused their att

09-28

NFT Game Dragon Mainland, Harness the dragon and rule the land

Since the dawn of man humans have been enthralled with dragons. Their desire to raise them, train them, and conquer and control them can be seen everywhere in past and present societies. Most recently, in Game of Thrones where Daenerys Targaryen, Mother of Dragons, is revered for her three dragons.

08-17

VR Metaverse Highstreet do HTC hậu thuẫn huy động được 5 triệu $ trong Vòng gọi vốn mới nhất để mở rộng đội ngũ Unity Mobile

(Vancouver, Canada) Ngày 17 tháng 8 năm 2021 - Highstreet, thương mại đầu tiên trên thế giới tập trung vào metaverse với thị trường DeFi dành cho các sản phẩm phiên bản giới hạn, gần đây đã huy động được 5 triệu đô la funding. Vòng cấp vốn được dẫn dắt bởi cả tiền điện tử và VC truyền thống bao gồm Mechanism Capital, NGC, Palmdrive Capital, Jump Trading cũng như nhiều tier-1 players khác như GBV,

11-24

Nền kinh tế Internet mới, đám mây khổng lồ sẽ đẩy mạnh thời đại mới của e-thương mại

Nền kinh tế: Hậu cảnh kinh tế ở Việt Nam ở phần thượng thẩm s ẽ đóng cửa với lực lượng phát triển vĩ đại của nền kinh tế, nó sẽ tiếp sức cho nền kinh tế ở 2020.Tuy nhiên, những yếu tố không chắc chắn của nền kinh tế thế giới và những khó khăn ẩn giấu trong kinh tế là những yếu tố cần được xử lý cẩn thận trong vụ 2020.

Trang Chủ 1 2 3 Trang tiếp theo Đuôi

10 mục trên mỗi trang (Trang 1 / 3) Tổng số 22 mục

© Bản quyền 2009-2020 Nhật báo hàng ngày      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap